Betingelser

Betingelser
50 % av leien (forskuddsleie) betales senest 7 dager etter inngåelse av leieavtalen med utleier. Resten, inklusive rengjøringsgebyr, betales senest 60 dager før ankomstdato. Dersom første delbetaling ikke er innbetalt tidsnok kanselleres reservasjonen automatisk.

Avbestilling
Ved avbestilling i perioden fra bestilling og inntil 90 dager før avtalt leieforhold starter beholder utleier 50 % av forskuddsleien, minimum NOK 1.000,-.
Ved avbestilling mellom 90 til 60 dager før avtalt leieforhold starter beholder utleier hele forskuddsleien.
Ved avbestilling senere enn 60 dager før avtalt leieforhold starter beholder utleier leiebeløpet.

NB! I tilfelle avbestilling på grunn av sykdom anbefaler vi at leietaker sørger for avbestillingsforsikring.

Bestilling og Covid-19
Vi anbefaler alle våre leietakere om å sette seg godt inn i UDs reiseinformasjon. Lenke til Utenriksdepartementets reiseråd finner du her; https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

De fleste forsikringsselskap vil dekke avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet på tidspunktet du skal reise, forutsatt at reisen ble bestilt da landet var grønt/gult. De som velger å kjøpe en reise til et område som er rødt når bestillingen blir foretatt, må være klar over at de fleste reiseforsikringer ikke dekker avbestilling som følge av koronasituasjonen. Vi anbefaler derfor våre leietakere å sjekke med sitt forsikringsselskap hva som dekkes/ikke dekkes og evt. tegner tilleggsforsikring hvis en likevel velger å ikke følge UDs reiseråd.

Europeisk helsetrygdkort gjelder fortsatt!
En del av våre leietakere velger å reise selv om Gran Canaria er rødt og UD fraråder unødvendige fritidsreiser. Vi anbefaler alle våre gjester om å ta med gyldig HELFO-kort! Europeisk helsetrygdkort gir også under korona-situasjonen rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandler i EU/EØS-området, på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Vær likevel klar over at det offentlige helsetilbudet kan være påvirket av korona-situasjonen i noen av landene som er med i ordningen. Helfo minner om at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også bør ha en reiseforsikring.

Hva blir UDs reiseråd fra 5. juli?
Den 24. juni ble det vedtatt at reiserådet  for land i EU/EØS og Schengen, samt for Storbritania, oppheves den 5. juli. Ved bestilling etter 27. juni 2021 vil derfor våre «normale» avbestillingsbetingelser gjelde. Vi ber om at hver enkelt leietaker setter seg godt inn i gjeldende karantene- og vaksinebestemmelser for reise mellom Norge og Spania.