Betingelser

Betingelser
50 % av leien (forskuddsleie) betales senest 7 dager etter inngåelse av leieavtalen med utleier. Resten, inklusive rengjøringsgebyr, betales senest 60 dager før ankomstdato. Dersom første delbetaling ikke er innbetalt tidsnok kanselleres reservasjonen automatisk.

Avbestilling
Ved avbestilling i perioden fra bestilling og inntil 90 dager før avtalt leieforhold starter beholder utleier 50 % av forskuddsleien, minimum NOK 1.000,-.
Ved avbestilling mellom 90 til 60 dager før avtalt leieforhold starter beholder utleier hele forskuddsleien.
Ved avbestilling senere enn 60 dager før avtalt leieforhold starter beholder utleier leiebeløpet.

NB! I tilfelle avbestilling på grunn av sykdom anbefaler vi at leietaker sørger for avbestillingsforsikring.